Fethullah Gülen Gerçeğine Bir de Böyle Bakın

23 Kasım 2015 Pazartesi
FETÖ Örgütünün Pennsylvania'da mûkim liderinin beddua literatürüne hâkimiyeti ve sıkça kullanması çok dikkat çekici.
 
İslâm inancında beddua özenle kaçınılması gereken, en sıkıntılı ve zor anlarda bile başvurulması tavsiye edilmeyen çirkin bir üsluptur.
 
Beddua edilen kişi veya kişiler o bedduaya müstahak değilse yapan kişinin o bedduaya düçar olacağına inanılır.
O yüzden bir ihtiyat payı bırakılır ve en fazla "Allah müstehâkını versin" denilerek durum Yaradan'a havale edilir.
 
 
Hâlbuki bağlıları tarafından BÜYÜK ÂLİM denilerek gözü kapalı peşinden gidilen Fetullah Gülen'in bir İslâm Âlimine yakışmayacak şekilde müthiş bir Beddua "repertuarına" sahip olduğu görülüyor.
 
Bugüne kadar gün yüzü görmemiş çirkin ve dehşet verici ifadeleri rahatlıkla ve ustaca kullanabiliyor.
 
Anlaşılan o ki FETÖ'nün lideri İslamda yeri olmayan beddua kültürüne oldukça aşina.
 
İyi ama İslam'da zemmedilen, hoş görülmeyen bir üslubu İslâm Bilgini olduğu varsayılan bir kişi nasıl bu kadar ustaca ve sıklıkla kullanabilir?
 
 
Bu sorunun cevabı Fetullah Gülen gerçeğini de gözler önüne serecektir.
 
Beddua Kabbala kökenli bir kültürdür.
 
 
Kabbala bilindiği gibi muharref Tevrat'ın batınî anlamını açıklamak için Hahamlar tarafından uydurulmuş mistik bir kitaptır.
 
Hatta İbranî kaynaklarına göre Kabbala, "Seçilmiş Hahamlara" bizzat "Büyük Üstad Lusifer" yani İblis-i Lâne tarafından dikte ettirilmiştir.
 
 
Buna göre Beddua, çoğunlukla büyü ve sihir ile beraberce kullanılan, Kabbalistlerin sıkça başvurduğu, İslamda kesin olarak yasaklanmış, yapanı şirke götüren çirkin bir uğraşı alanıdır.
 
Kabbala'da beddua içeren ifadeler, yapılmak istenen bir büyünün tamamlayıcısı ve mütemmim cüzzü olarak kullanılır.
 
Aslında Kabbala'ya büyü ve çeşitli insanlık dışı yöntemlerle dünyanın nasıl ele geçirilebileceğini öğreten "İfritin Kitabı" denilse yanlış olmaz.
 
Bu kitaptan "ilim" sahibi olabilmek için özel olarak eğitilmiş olmak gerekir.
 
Ancak özel olarak seçilenlere bu ilmin uzmanı Hahamlar nezaretinde yıllar süren özel bir eğitimden geçirilerek, dünyanın en gizemli ve en iyi korunan "Büyük Üstad Lusifer'in" bilgisi aktarılabilir.
 
Yine Kabbala'da özel anlamı ve etkisi olduğuna inanılan semboller bolca tasvir edilir.
 
 
Piramit, göz, üçgen, Davut Yıldızı, sütun, eldiven, karo zemin, kum saati, şaha kalkmış aslan, 7 başlı şamdan Kabbala'da tasvir edilen belli başlı sembollerdir.
 
İlhamını Kabbala'dan alan bütün oluşumlar bu sembolleri öyle yada böyle kullanma ihtiyacı duyarlar.
 
 
Dikkat edilirse Fetullah Gülen'in sadece çirkin üslubu Kabbalist değil ona bağlı olduğu iddia edilen bütün kurum ve kuruluşların logolarında mutlaka Kabbalis bir Simge vardır.
 
İslâmda zemmedilen beddua kültürüne hâkimiyeti, bizzat Fetullah Gülen'in etnik aidiyetinin kendi ifadesi ile İbranî kökenli olması, ona bağlı kuruluşların Kabbalist ve Siyonist simgeleri mutlak surette ve bolca kullanması, kuruluşlarının CIA ve MOSSAD lehine casusluk faaliyeti içinde olduğunun ortaya çıkması, Yahudi Lobisi ile çok yakın ilişki içinde olmaları ve dahi ortaya çıkmayı bekleyen yüzlerce delile bakılınca Fetullah
 
 

Gülen'in Kabbalistler tarafından yetiştirildiğini rahatlıkla söylemek mümkün. 


Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.